Seizoensboom

Article Index

Pedagogische aanpak

Pedagogiek is de kunst van het herkennen wat kinderen aan verborgen talenten met zich meebrengen en daarbij voorwaarden scheppen om een klimaat te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.

De focus van mijn werk is beïnvloed door verschillende aspecten die ik gedurende mijn studie en werkervaring relevant heb bevonden voor het werk met kinderen. Deze aspecten hebben onder andere als basis mijn ervaring als gastouder in Nederland, peuterleidster in vrijeschool kinderdagverblijven in Latijns-Amerika en de pedagogische lijnen van Rudolf Steiner, Maria Montessori en Emmi Pikler over vrij bewegen.

Spel en fantasie
De creatieve vermogens die elk kind in aanleg heeft, komen tot ontwikkeling in een omgeving die de fantasie aanspreekt.

De mogelijkheid om vrij te spelen, bevordert de ontwikkeling van verschillende vaardigheden. Daarom vind ik het belangrijk om een geschikte, opgeruimde en stimulerende omgeving te scheppen voor het spel. Vanuit mijn visie, is het belangrijk om goed op de behoeftes van de kinderen te letten en eenvoudig speelgoed ter beschikking te stellen, welke geschikt is voor de leeftijd van het kind.

“Hoe passiever het speelgoed, hoe actiever en creatiever het kind ermee kan spelen”.

Ik bied hoofdzakelijk speelgoed van natuurlijke materialen aan, waarvan ik enkele zelf heb gemaakt, zoals de dieren en poppen van wol. Ik kies voor de afwezigheid van plastic en mechanisch speelgoed. Kinderen kunnen voor het grootste deel van de dag kiezen waar ze mee willen spelen. Daarnaast zijn er momenten voor liedjes, voorlezen of versjes en creatieve activiteiten, zoals schilderen, tekenen of kleien.

Daarnaast vind ik het relevant dat de omgeving beweging stimuleert, dat deze esthetisch attractief is, en dat deze natuurlijke elementen heeft, zoals planten et cetera en er een balans is tussen meer en minder gestructureerde spelmaterialen.

Rol van de volwassene
De volwassene heeft een voorbeeldfunctie: Jonge kinderen krijgen een omgeving geboden die nagebootst kan worden. In gewoontevorming, gedrag en bezigheden. Ik ben hierin zelf vaak bewust en onbewust een middelpunt.
Mijn visie is dat kinderen vertrouwen in zichzelf krijgen, omdat hun eigenheid gerespecteerd wordt.

Ik zie als mijn fundamentele taken: het voorbereiden van de fysieke omgeving voor het kind, de observatie van de kinderen om het individuele leerproces te stimuleren, de introductie van nieuwe pedagogische materialen of informatie en het respecteren van de tijden en eigen initiatief van het kind.

Een essentieel aspect is het kunnen respecteren van het moment voor het vrije spel van de kinderen, zonder onnodig in te grijpen of te sturen, zodat de kinderen autonoom en werkelijk vrij zijn in het creatief gebruiken van de spelmaterialen en de combinatie ervan. Ik vertrouw in het aspect van zelfeducatie door actieve deelname van de kinderen in hun eigen leerproces: mijn rol is toezicht houden en helpen mocht dat nodig zijn. Ik houd vast aan het idee dat kinderen, en personen in zijn algemeen, beter leren middels direct contact met de praktijk en het zelf ontdekken, dan door directe instructies. (constructivisme en leren door ontdekking).

Ik vind het essentieel dat de kinderen worden gerespecteerd met hun eigenaardigheden, vaardigheden, potentieel en tijden. Het respecteren van de tijden van een ieder is essentieel, en vanuit mijn aanpak is ieder kind uniek, los van de verschillende bijzonderheden die iedere leeftijd met zich meebrengt. Mijn attentie is erop gericht om het kind te voorzien van wat hij nodig heeft op elk moment van zijn ontwikkeling. Mijn keuze om te werken met kleine groepen geeft me de mogelijkheid om voldoende aandacht te geven aan de groep en aan elk individu. Mijn wens is dat ze zich hier in een tweede thuis voelen en ik vertrouw erop dat als die sensatie van zekerheid, acceptatie, respect en tevredenheid aanwezig is, het leren vanzelf volgt.


Huishoudelijke taken:

De huishoudelijke taken spelen in mijn opvatting ook een rol. Deze verrijken het spel van het kind, staan het kind toe om spontaan mee te helpen vanuit zijn mogelijkheden en geven zin aan zijn omgeving. Binnen kunnen de kinderen bijvoorbeeld kiezen om mee te helpen bij het tafeldekken rond lunchtijd, speelgoed opruimen en schoonmaken, kapot speelgoed of popjes repareren, kijken hoe ik speelgoed maak, stoffen wassen en eten klaar maken. Buiten kunnen ze vegen, de plantjes water geven, onkruid wieden, fruit of groente verzamelen uit de tuin, etc.

Dagritme en seizoenen
“Kinderen krijgen vertrouwen in de wereld doordat zij zich verbonden kunnen voelen met hun omgeving”
We leven met de seizoenen door bijvoorbeeld onder verschillende weersomstandigheden naar buiten te gaan en door binnen op de seizoenstafel zichtbaar te maken wat zich in de natuur afspeelt. We maken dankbaar gebruik van alle spelmaterialen die de natuur ons biedt en verwonderen ons buiten over alles wat groeit en bloeit.

Binnen het jaarritme treedt het kindje op verschillende manieren in contact met de 4 seizoenen, en daarbinnen de feesten en vieringen, zoals Pasen, Sinterklaas etc., die speciale momenten aangeven in het alledaagse leven van het kleine kind.

Ik gebruik een dag- en weekritme, maar bouw voldoende flexibiliteit in voor de tijden en individuele behoeftes van elk kind.

Tot slot is het voor mij ook belangrijk om te genieten van mijn meest karakteristieke eigenschap, en deze te kunnen delen, te weten: mijn liefde voor dans, Latijns-Amerikaanse muziek en ook mijn moedertaal, het Spaans. Daarom heb ik een didactische ruimte gemaakt, binnen het weekritme om deze zaken te delen met de kinderen, zodat zij zich ook kunnen voeden met deze aspecten.

De families met wie ik werk, ontvangen periodiek meer informatie met pedagogische aspecten, tips en meer details over wat we doen in elke periode van het jaar.

Back to Top